Cynhwysio

  • Do Goodly Smashed Pea Guacamole
  • Tost surdoes
  • Feta fegan
  • Hadau blodyn yr haul wedi tostio
  • 2 wy wedi’i botsio
  • Coriander wedi piclo
  • Chwarter neu ran o radis
  • Olew tshili

Dull

Taenwch y dip guacamole pys ar dost surdoes poeth, yna cymysgwch y radis, olew tsili a dail coriander gyda’i gilydd.

Mwynhewch gyda’r wyau, hadau a feta gyda diferyn o olew tsili ar ei ben.