Cynhwysio

  • Do Goodly Tasty Tomato & Bean Houmous
  • Ffiled eog wedi’i botsio (neu ddarnau eog wedi’u coginio)
  • Roced
  • Lemwn wedi’i dorri’n denau
  • Ffenigl wedi’i dorri’n denau
  • Olew had rêp
  • Sudd lemwn

Dull

Rhowch swm hael o Houmous Tomato a Ffa ar waelod y plât, wedyn gosodwch yr eog ar ei ben. Mewn powlen ar wahân cymysgwch y ffenigl, lemwn a roced, triniwch gydag ychydig o’r olew a sudd lemwn gan peidio ag anghofio’r halen a phupur. Cyfunwch bopeth a mwynhewch gyda gwydraid o win gwyn oer.