Cynhwysio

  • Do Goodly Smashed Pea Guacamole
  • 3-4 ansiofi wedi’u piclo
  • Caperi
  • 1 pupur coch cyfan wedi’i rhostio a thorri
  • 1 clof garlleg mân
  • Olew had rêp
  • Finegr gwin coch
  • Tost surdoes wedi’i haneri
  • Persli wedi’i phiclo
  • Halen & pupur

Dull

Rhowch y Do Goodly Smashed Pea Guacamole ar dost.

Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd a’i drin gyda’r finegr, olew, halen a phupur.

Ychwanegwch i’r tost a mwynhewch.