Ystyriaeth Do Goodly

Bob blwyddyn, bydd un o bob pedwar ohonom yn delio gyda phroblem iechyd meddwl, ond, mae cannoedd ar filoedd o bobl yn dal i frwydro. Os ydych chi’n adnabod rhywun neu wedi cael profiad personol o ddioddef gyda phroblem iechyd meddwl, byddwch chi’n gwybod pa mor anodd y gall hyn fod. Mae’n iawn i beidio fod yn iawn drwy’r amser. Rydym am helpu i dorri’r distawrwydd ac i roi’r cymorth sydd angen ar bobl i adnabod ymdrechion eraill, a chael help.

Er mwyn Mind

Yma yn Do Goodly, rydym yn angerddol am helpu hyrwyddo’r elusen iechyd meddwl Mind. Maent yn cyflawni gwaith gwych wrth gefnogi pobl a chael gwared ar y stigma a all yn aml fod yn gysylltiedig ag iechyd meddwl. Rydym wedi ffurfio partneriaeth ac yn rhoi 10% o’n helw i gefnogi’r gwaith maen nhw’n ei wneud!

 

Cyfrannwch i Mind →

Cynnyrch Cymreig

Mewn pob daioni y mae gwobr – There’s reward in every goodness

Rydym wedi lleoli yn Crosshands, Llanelli ac yn cefnogi’r iaith Gymraeg