Byw Bywyd Da

Rydym ar daith i greu cynhyrchion sy’n blasu’n wych gyda phwrpas, o ganlyniad, ganwyd Do Goodly. Rydym bob amser wedi mwynhau bwyta a rhannu bwyd iach blasus gyda theulu a ffrindiau a’n nod yw anelu at ddod â’r angerdd hwn i greu amrywiaeth o ddipiau sy’n seiliedig ar blanhigion a’i chynhyrchu yn foesegol.

Ein Dipiau →

Rhowch Rywbeth Yn Nôl

Yma at Do Goodly, rydym am sicrhau, yn ogystal â bod yn dda i chi, ein bod yn gwneud lles i’r blaned hefyd. Rydym wedi ymrwymo i leihau gwastraff bwyd yn ein cynhwysion ac rydym bob amser yn defnyddio deunyddiau ailgylchadwy a, lle mae’n bosib, deunyddiau wedi’u hailgylchu yn ein pecynnu. Rydym hefyd yn rhoi 10% o’n helw i elusen iechyd meddwl Mind, sy’n achos agos iawn at ein calonnau ac yn cefnogi ein cred mewn corff iach, meddwl iach.

Ein Haddewid →

Pŵer Planhigion Pur

Mae pob dip blasus Do Goodly wedi’i wneud â llaw ym Mhrydain o gynhwysion syml, naturiol llawn maethau i hybu eich diwrnod. Pe byddech chi’n chwilio am snac cyflym adref neu yn y gwaith, am opsiynau iachach i’ch plentyn, neu am rannu gyda theulu a ffrindiau, mae Do Goodly I chi.

Rysáit→

Cynnyrch Cymreig

Mewn pob daioni y mae gwobr – There’s reward in every goodness

Rydym wedi lleoli yn Crosshands, Llanelli ac yn cefnogi’r iaith Gymraeg

Our Do Goodly Promise

Cefnogwn Elusen Iechyd Meddwl Mind

Parchwn Y Blaned Ym Mhopeth A Wnawn

Ymrwymwn I Leihau Gwastraff Bwyd

Wedi’i Chreu Ym Mhrydain, Ac Yn Falch Ohono!