Gwneud yn Dda

Icon - Nothing artificial

Dim Byd Artiffisial

Rydym ond yn gwneud cynhyrchion sy'n seiliedig ar blanhigion, does dim cynnwys artiffisial o gwbl.

Icon - Nutrition superpowered

Llawn Maeth

Rydym yn cynnig cynnyrch â chalorïau a braster dirlawn is sydd ddim yn ymddangos yn GOCH ar y system goleuadau traffig bwyd.

Icon - Gluten free

Heb Glwten Na Chynnyrch Llaeth

Mae ein dipiau yn cael eu gwneud yn rhydd o glwten a llaeth fel y gall pawb eu mwynhau.

Teimlo’n Dda

Icon - Healthy body and mind

Corff & Meddwl Iach

Rydym ar daith i hyrwyddo lles meddyliol, achos agos iawn i ni - felly rydym yn rhoddi 10% o'n helw i elusen iechyd meddwl Mind gyda’r nod i hyrwyddo lles meddyliol ym mhopeth a wnawn.

Icon - Reduce waste

Lleihau Gwastraff

Rydym yn anelu at leihau gwastraff bwyd drwy ond ddefnyddio llysiau amherffaith a thrwy greu cynnyrch naturiol gyda chyfnod storfa mwy hir. Oeddech chi'n gwybod bod ein dipiau â oes silff naturiol o 3 mis a gellir eu storio yn yr oergell neu'r cwpwrdd? Pa mor dda yw hynny!

Icon - Respecting the planet

Parchu’r Blaned

Rydym yn cymryd o ddifri sut mae Do Goodly yn gwneud busnes. Rydym am sicrhau ein bod yn parchu pobl a'r planed ym mhob agwedd o’m gwaith. Fel rhan o hyn, rydym ond yn defnyddio deunydd pacio 100% ailgylchadwy ac yn defnyddio cymaint o ddeunydd pacio wedi'i ailgylchu â phosib gyda bwriad i fod yn rhydd o blastig pan fedrwn.

Blasu’n Dda

Icon - Plant powered

Pŵer Planhigion Pur

Rydym yn gwneud bwydydd blasus gan ddefnyddio'r cynhwysion gorau er mwyn i chi eu mwynhau dro ar ôl tro.

Icon - Amazing flavours

Blas Anhygoel

Mae cogyddion a maethegwyr Do Goodly yn ymdrechu i daro'r cydbwysedd perffaith rhwng cynnyrch blasus a maethlon ym mhob cam.

Icon - Made in britain

Wedi’i Greu Ym Mhrydain

Mae pob dip Do Goodly wedi'i wneud â llaw ym Mhrydain o gynhwysion syml a naturiol.

Cynnyrch Cymreig

Mewn pob daioni y mae gwobr – There’s reward in every goodness

Rydym wedi lleoli yn Crosshands, Llanelli ac yn cefnogi’r iaith Gymraeg