Byw Bywyd Da

Rydym ar daith i greu cynhyrchion sy’n blasu’n wych gyda phwrpas, o ganlyniad, ganwyd Do Goodly. Rydym bob amser wedi mwynhau bwyta a rhannu bwyd iach blasus gyda theulu a ffrindiau a’n nod yw anelu at ddod â’r angerdd hwn i greu amrywiaeth o ddipiau sy’n seiliedig ar blanhigion a’i chynhyrchu yn foesegol.

Ein Stori →

Gwneud yn Dda, Teimlo’n Dda, Blasu’n Dda

Icon - Nothing artificial

Dim Byd Artiffisial

Icon - Amazing flavours

Llawn Maeth

Icon - Plant powered

Addas Ar Gyfer Feganwyr A Llysieuwyr

Icon - Gluten free

Heb Glwten Na Chynnyrch Llaeth

Our Do Goodly Promise

Cefnogwn Elusen Iechyd Meddwl Mind

Parchwn Y Blaned Ym Mhopeth A Wnawn

Ymrwymwn I Leihau Gwastraff Bwyd

Wedi’i Chreu Ym Mhrydain, Ac Yn Falch Ohono!

Lledaenwch y Goodlyness

Cymerwch yr amser i fod yn #dogoodly